Riiklik järelevalve 2018-03-28T22:46:06+03:00

Haridusasutuse riikliku järelevalvet teostab alates 01.09.2017  Haridus- ja Teadusministeeriumi Lõuna piirkonna ekspert  Katrin Ohakas  (Katrin.Ohakas@hm.ee)