Lasteaiarühmade ajutine sulgemine eriolukorra tingimustes

Seoses leviva viirusega COVID-19 kuulutas Vabariigi Valitsus 12.03.2020 korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ välja eriolukorra. Sellest tulenevalt ja viiruse levimise tõkestamiseks töötavad Põltsamaa valla lasteaiad tavapärasest erineval režiimil ning lasteaedades käivad ainult lapsed, kes vajavad vältimatult hoidu vanemate töökohustuste täitmise tõttu.

Alates 01.04.2020 kuni Eesti Vabariigis välja kuulutatud eriolukorra lõppemiseni suletakse Pisisaare Algkooli lasteaiarühm.