Kaare Põder juhataja
Riina Tiku lasteaia õpetaja
Ivi Seeder lasteaia õpetaja
Katrin Metsalu abiõpetaja
Kristina Lepiste abiõpetaja
Maia Lepiste liikumisõpetaja
Merle Nisu muusikaõpetaja
Aale Lavrikov logopeed