Pisisaare Algkooli õppekava

Pisisaare Algkooli õppekava

Ainevaldkond KEEL JA KIRJANDUS

Ainevaldkond VÕÕRKEELED

Ainevaldkond MATEMAATIKA

Ainevaldkond LOODUSAINED

Ainevaldkond SOTSIAALAINED

Ainevaldkond KUNSTIAINED

Ainevaldkond TEHNOLOOGIA

Ainevaldkond KEHALINE KASVATUS