Pisisaare Algkooli ajalugu

Pisisaare Algkooli ajalugu algab aastast 1853, mil Pajusi mõisa omanik von Wahl asutas mõisatööliste lastele kooli.

Seda esimest kooli nimetati rahvasuus Mõisamäe kooliks. Esimene koolimaja oli õlgkatusega palkehitis ja koosnes klassiruumist, sahvrist, õpetajate toast ja laudast. Esimeseks õpetajaks olnud Epro nimeline mees. Koolis õpetatud lugemist, kirjutamist, rehkendamist ja usuõpetust. Suurem osa ajast kulutatud piibliloo tuupimiseks. Õppus koolis kestis kaks aastat. Esimene koolimaja hävis tules 28. märtsil 1872.a.

Pärast põlemist, samal suvel, ehitati uus koolimaja praegusele kohale. See on vana koolimaja põhjapoolne osa. Hoones oli eeskoda, klassiruum, sahver, õpetajate tuba ja köök. Klassiruumis seisid pikad lauad, mida kasutati nii õppimiseks, söömiseks kui ka magamiseks.

1901.a. ehitati koolimaja pikemaks. Uues majas asusid suur klassituba, õpilaste magamistoad, köök, söögituba ja kolme ruumiline õpetaja eluruum, kaks sahvrit ning kaks eeskoda. Aasta hiljem kaeti uus osa püstlaudisega.

1924/1925 õ.-a. hakati tunde andma ka eelkooliõpilastele.Iga kuu esmaspäeval ja kolmapäeval kelle 13-15 oli neil kavas joonistamine, käsitöö, kodulugu laulmine ja pulgakestega arvutamine. Samuti tutvustati häälikuid ja seati kokku lihtsaid sõnu.

1930.a. paigutati kooli telefon.

1935.a. alustati koolimaja juurdeehitusega, mis valmis 1936.a. Uus koolihoone ongi vanale risti otsa ehitatud ja sellega ühendusse viidud. Alumisele korrusele oli ehitatud käsitööklass, tütarlaste magamistuba, õpetaja korter; ülemisele korrusele aga kolm klassiruumi.

Nõukogudeaastatel jätkas kool tegutsemist.

1964.a. said üle värvitud kõik koolimaja ruumid ja põrandad.

Koolis on klasside arv pidevalt muutunud. 1970 –ndatel aastatel, väiksemate koolide kaotamise ajal, oli Pisisaare koolil õnn jääda töötama.

Pisisaare Algkool on Põltsamaa valla munitsipaalkool, mis asub Pisisaare külas. Kool on 1991.aasta sügisest 6-klassiline algkool. Pisisaare Algkool on Põltsamaa valla Pisisaare, Nurga, Mõisaküla, Kalana, Mõrtsi, Loopre, Vorsti, Pajusi, Uuevälja, Luige, Sopimetsa, Arisvere, Väljataguse ja Kõrkküla küla elukohajärgseks kooliks.

Koolimaja on kaheosaline – 1872. aastal ehitatud vana osa ja 1936. aastal juurde ehitatud osa. Koolimajas paiknevad klassiruumid, väike saal, lasteaia rühmaruumid, söökla, köök ning hulk abiruume. Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad lähedal asuvas Pisisaare spordikeskuses.

2014. aasta juunis tähistati vilistlaste kokkutulekuga kooli 160. aastapäeva. Sel puhul sai koolimaja kõrvale koha oma kooli pink.

Pika ajalooga koolis on iga päev erinev teisest. Hulk värvikaid ettevõtmisi ja palju tegusaid õppetunde. Kuue aasta jooksul sirguvad Pisisaare Algkoolis arglikest juntsudest tublid noored.

2007. aastast tegutseb kool lasteaed-algkoolina.