21. Septembril käis meie koolipere jalgrattamatkal Toretalu 2020. aasta maisilabürinti külastamas.

Ka õnne toodi endale läbides Õnnelabürinti.