Sisehindamine 2018-03-10T19:27:02+02:00

Pisisaare Algkooli sisehindamise aruanne

Õppenõukogu protokoll nr. 5   25.08.2010.a.

Hoolekogu kooskõlastus  23.11.2010.a.

Direktori kk.nr.3.  22.12.2010.a.

Pisisaare Algkooli sisehindamise aruanne