Pisisaare Algkooli dokumendid

Pisisaare Algkooli põhimäärus

Pisisaare Algkooli arengukava 2016-2020

Kooli õppekava

Lasteaia õppekava

Kooli kodukord

Lasteaia kodukord

Sisehindamise aruanne

Hindamisjuhend kord

Koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonnad

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Avaliku konkursi kord kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks

Põltsamaa valla haridusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord

Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine, arvestus ja tasumine

Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kehtestamine