About Piret Pärkson

This author has not yet filled in any details.
So far Piret Pärkson has created 54 blog entries.

Lasteaiarühma ajutine sulgemine

KORRALDUS
Põltsamaa
30.03.2020 nr 2-3/2020/103
Lasteaiarühmade ajutine sulgemine eriolukorra tingimustes
Seoses leviva viirusega COVID-19 kuulutas Vabariigi Valitsus 12.03.2020 korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ välja eriolukorra. Sellest tulenevalt ja viiruse levimise tõkestamiseks töötavad Põltsamaa valla lasteaiad tavapärasest erineval režiimil ning lasteaedades käivad ainult lapsed, kes vajavad vältimatult hoidu vanemate töökohustuste täitmise tõttu.
Lasteaedade täituvus on väga madal. Alates 16.03.2020 pole Esku-Kamari Kooli Esku rühmades olnud kohal ühtegi last (tavapärane 23), Kamari rühmades on olnud kohal kuni 3 last (tavapärane 15), Pisisaare Algkooli lasteaiarühmas kuni 3 last (tavapärane 16), Lustivere Põhikooli lasteaias 1 laps (tavapärane 32) ja Lasteaias MARI kuni 5 last (tavapärane 109). Seetõttu on kulude kokkuhoiu eesmärgil põhjendatud lasteaiarühmad sulgemine kuni eriolukorra lõppemiseni. Vältimatut hoidu vajavatele lastele tagatakse hoiuvõimalus avatuks jäävates Põltsamaa valla lasteaedades.
Koolieelse lasteasutuse seaduse § 19 lõige 1 sätestab, et lasteasutuse aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab valla- või linnavalitsus hoolekogu ettepanekul. Praeguse eriolukorra tingimustes ei ole sulgemisel arvestatud hoolekogude ettepanekuid, vaid lasteaiarühmad suletakse vallavalitsuse ettepanekul. Lasteaedade ajutine sulgemine on tingitud eelkõige reservpindade vajadusest võimaliku evakuatsiooni puhul.
Korraldus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 19 lõike 1 alusel.
1. Alates 01.04.2020 kuni Eesti Vabariigis välja kuulutatud eriolukorra lõppemiseni suletakse lasteaiarühmad järgmistes asutustes:
1.1. Esku-Kamari Kool;
1.2. Pisisaare Algkool;
1.3. Lustivere Põhikool;
1.4. Lasteaed MARI.
2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
3. Korraldust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik korraldusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavalitsusele haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Korralduse peale on kaebeõigusega
isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Margus Möldri Janne Veski
vallavanem vallasekretär

2020-03-30T20:19:33+03:00

Info Põltsamaa valla haridusvõrgu ümberkorraldamise kohta

Põltsamaa valla kodulehele on loodud eraldi alajaotus, kus kajastatakse kõike, mis on seotud haridusvõrgu ümberkorraldustega. Sealt leiate värskeimat infot arengute kohta. Otsetee:
https://www.poltsamaa.ee/et/haridusvork

Vallavalitsus vastab kõigile tekkivatele küsimustele, mida võite esitada info@poltsamaa.ee või kirjutades otse Margus Möldrile, Karro Külanurmele või Silja Petersile.

Lugupidamisega

Silja Peters
haridus-ja kultuuriosakonna juhataja
Põltsamaa Vallavalitsus
silja.peters@poltsamaa.ee | +372 776 6994 | +372 510 5889
http://www.poltsamaa.ee | http://www.facebook.com/poltsamaavald (veel …)

2020-03-05T14:29:26+02:00

Kutse vestlusringi

22. JAANUARIL 2020 kell 18 toimub Pisisaare Algkoolis vestlusring Põltsamaa Valla haridusvõrgu ümberkorraldamisest
Osalevad:
Põltsamaa vallavanem Margus Möldri,
Põltsamaa valla hariduse- ja kultuurinõunik Silja Peters.
Ootame lapsevanemaid, kogukonnaliikmeid ja kõiki teisi huvilisi, kel on südamelähedane 166 aastat kestnud hariduselu jätkumine Pisisaares.
Lisainfo tel 53418070

http://delta.andmevara.ee/poltsamaa_vald/dokument/4001666
2020-01-13T11:10:55+02:00

eTwinningu projekt

Lõppes Pisisaare Algkooli esimene eTwinningu projekt “Christmas is coming”, mille käigus tutvusime teiste Euroopa riikide jõuluootuse traditsioonidega. Projektis osales 33 kooli 19 riigist.

Iga õpilane sai ülesandeks uurida mõnd riiki ja teha sellest lühikokkuvõte.

Salvestasime ühe eestikeelse jõululaulu ja tegime postreid meie jõulutoitudest.

Projekti käigus meisterdasime jõulukaarte ning saatsime need tervitustega partnerkoolidesse ja saime vastu hulgaliselt vahvaid tervitusi. Näitus saabunud kaartidest jääb avatuks jaanuari keskpaigani.

2019-12-24T16:06:34+02:00

Kodune e-õppe päev

27. novembril on Pisisaare Algkooli õpilastel kodune õppepäev. Aineõpetajad annavad koduseks lahendamiseks sobivad ülesanded, millest tehakse kooli tulles kokkuvõtted.

Õpetajad on sel päeval end täiendamas konverentsil Elvas.

2019-11-27T08:30:42+02:00

Meil käisid täna kadrisandid

Täna nõudsid saali sisselaskmist vahvad sandid. Laulsid, tantsisid ja panid ka koolirahva tantsima. Kadrid tundsid muret saabumata lume pärast ja panid meid tubastes töödes proovile. Nimelt pidi vanarahva sõnutsi lund kinni hoidma see kui pererahvas laisk ja välised tööd lõpetamata ja tubased oskamatult ripakil. Meie saime katsumistega ilusti toime, nii et pea see lumi siis ei tule.

Aitäh lasteaiaperele kombeid tutvustamast, hüva õnne ka teie perele!

2019-12-13T12:19:28+02:00

Sportlik perepäev Pisisaare spordikeskuses

Isadepäev toimus seekord terviseprojekti raames. Juba teist aastat saime võimaluse teha üritust spordihoones. Osalejaid oli tillukestest kuni vanaisadeni, vanaemadeni välja ning tegevust leidus kõigile. Loosisedelile sai koguda osalemismärke erinevatest tegeluspesadest, auhindadeks spordihoone kinkekaardid ja kooli meened ning maiustused. Ürituse lõpetas tervislik snäkilaud.

2019-11-17T07:46:39+02:00

Halloweeni pidu

Õudsalt kohutavale peole saabus suuri ja väikeseid lähematest ja kaugematest ilmanurkadest. Tondid, klounid, nõiad, võlurid ja muud tegusad tegelased lahendasid ülesandeid ja tantsisid kummalise muusika saatel hilisõhtuni…

2019-11-04T14:14:48+02:00

Palamuse muuseumis

  • 1. klass osales täna koos teiste valla lastega Palamuse muuseumi koolitunnis. Tänutäheks uhke templiga tunnistus, šokolaad ja vallavanema autogrammiga raamat Jõgevamaast.
2019-10-15T11:06:21+03:00

Nunnunäitus 2019

Täna kogunesime kogu kooliperega saali, et võtta vastu juhataja tänu nunnunäitusest osavõtu eest. Kogu nädala avatud olnud näitusel oli näha nii uhkeid aia- ja metsasaaduseid kui ka kompositsioone ning sügiselukaid.

2019-09-27T11:12:53+03:00

Mihklipäeva laat

Laat sai teoks! Õpilased avasid meile juba traditsiooniks saanud laada hoogsa laululooga. Kaubeldi erineva laadakraamiga, avatud oli pannkoogikohvik ja elevust pakkuv õnneloos. Suur aitäh vanematele, kes aitasid laadamelu loomisele kaasa!

Kohtumiseni juba järgmisel aastal…

2019-09-27T10:11:34+03:00

Rattaspordipäev

Euroopa spordinädala raames korraldas kehalise kasvatuse õpetaja Silver 24. septembril rattaspordipäeva. Kavas oli eraldistart Pajusi-Pisisaare, aeglussõit, vigursõit ning maastikusõit.

2019-09-27T09:54:20+03:00