Ootame 2018 a. 1. septembril kooliteed alustavaid lapsi, nende vanemaid ja kõiki lasteaiaealisi lapsi tutvuma Pisisaare Algkooliga. Võimalus osa võtta kooli ja lasteaia õppe- ja mängutööst.

Lasteaia tegevused kella 9-11 – tutvute tantsulise liikumise, käelise tegevuse ja muusikatunniga.
Kooli huvialaringide tutvustus kella 13-15  tutvute tantsulise liikumise, kandleringi, animatsiooni ja robootika ringi tööga.
Pisisaare Spordikeskuse müramisring kell 15.00 kõigile lastele tasuta!
Info telefon: 7750218 või 58171877