27. märtsil võtsid 1.-3. ja 4.-5. klassi võistkonnad osa RIMI osalusvõistlusest jalgpallis “Jalgpall kooli!” Pisisaare Spordikeskuses.

Toetamaks jalgpalli arengut ja populaarsuse tõusu üldhariduskoolides alustas 2014. aasta sügisel EJLi kooliprojekt „Jalgpall kooli!“. Kooliprojekti eestvedaja on Eesti Jalgpalli Liit (EJL), keda toetab Nike ja kahel esimesel hooajal andis suure panuse Coca-Cola HBC Eesti AS.

„Projektil on mitu olulist mõõdet, mille hulgas on kesksel kohal noorte seas liikumisharrastuse propageerimine ja sportimisharjumuse tekitamine, oskusteabe jagamine õpetajatele nii lugemisvara kui ka koolituste abil, sportimiseks vajaliku varustuse võimaldamine ning õpitud oskusi väljendav osavusfestival, “ selgitas EJLi president Aivar Pohlak.

Projekt on koostatud 2020. aasta lõpuni ja sihtrühmaks on üldhariduskoolides 1.-5. klassis õppivad poisid ja tüdrukud. Iga projektis osalevat kooli külastatakse eelseisva kuue aasta jooksul kaks või kolm korda. Harjutuste läbiviimiseks on plaanis koolile kinkida Nike pallikott koos 10 mänguvahendiga, vestid ja tähised.

Projekti eesmärgid:

  • Tõsta jalgpalli populaarsust kehalise kasvatuse õpetajate, laste ja lapsevanemate seas;
  • Kehalise kasvatuse õpetajate jalgpallialaste teadmiste arendamine läbi koolikülastuste programmi ja projektiks koostatud raamatu „Jalgpall õpetab!“;
  • Tõsta osalust erinevatel koolide jalgpallivõistlustel ja –üritustel;
  • Luua uus atraktiivne ja populaarne jalgpalli osavusfestivali formaat, mille finaalvõistlus toimuks EJLi jalgpallihallis või suuremas spordihallis;
  • Arendada piirkonna klubide ja koolide omavahelist koostööd;
  • Pakkuda kehalise kasvatuse õpetajatele regulaarseid koolitusi üle Eesti.